Success and Failure in Software Engineering - A Followup Systematic Literature Review

Damian A. Tamburri (Corresponding author), Fabio Palomba, Rick Kazman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Success and Failure in Software Engineering - A Followup Systematic Literature Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen