Subthalamic nucleus deep brain stimulation: Basic concepts and novel perspectives

Clement Hamani, Gerson Florence, Helmut Heinsen, Birgit R. Plantinga, Yasin Temel, Kamil Uludag, Eduardo Alho, Manoel J. Teixeira, Edson Amaro, Erich T. Fonoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

48 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Subthalamic nucleus deep brain stimulation: Basic concepts and novel perspectives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen