Substrate conformal imprint fabrication process of synthetic antiferromagnetic nanoplatelets

J. Li (Corresponding author), P. van Nieuwkerk, M.A. Verschuuren, B. Koopmans, R. Lavrijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Substrate conformal imprint fabrication process of synthetic antiferromagnetic nanoplatelets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science

Chemical Engineering