Substrate conformal imprint fabrication process of synthetic antiferromagnetic nanoplatelets

J. Li (Corresponding author), P. van Nieuwkerk, M.A. Verschuuren, B. Koopmans, R. Lavrijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Substrate conformal imprint fabrication process of synthetic antiferromagnetic nanoplatelets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science