Substrate conformal imprint fabrication process of synthetic antiferromagnetic nanoplatelets

J. Li (Corresponding author), P. van Nieuwkerk, M.A. Verschuuren, B. Koopmans, R. Lavrijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Substrate conformal imprint fabrication process of synthetic antiferromagnetic nanoplatelets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science

Chemical Engineering