Subsidies voor industriele R en D : een dubieuze zaak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)664-668
TijdschriftEconomisch-Statistische Berichten
Nummer van het tijdschrift15 juli
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit