Subsidence after total lumbar disc replacement is predictable and related to clinical outcome

J. Kitzen (Corresponding author), V. Verbiest, I. Buil, M. G.M. Schotanus, B. van Rietbergen, S. M.J. van Kuijk, L. W. van Rhijn, P. C.P.H. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Subsidence after total lumbar disc replacement is predictable and related to clinical outcome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry