Subset selction with a generalized selection goal

P. Laan, van der, C. Eeden, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelAbstracts ISI Conference (Firenze, Italy, August 25-September 3, 1993)
  Pagina's507-508
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit