Submicron active-passive integration for InP-based membranes on silicon

R. Zhang, F. Bordas, J.J.G.M. Tol, van der, P.J.A. Thijs, H.P.M.M. Ambrosius, G. Roelkens, M.A. Dündar, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Submicron active-passive integration for InP-based membranes on silicon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie