Subjective stroboscopy and a model of visual movement detectors

J.F. Schouten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Subjective stroboscopy and a model of visual movement detectors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Nursing and Health Professions