Subjective stroboscopy and a model of visual movement detectors

J.F. Schouten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)78-80
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Subjective stroboscopy and a model of visual movement detectors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit