Subjective sleep quality monitoring with the hypnos digital sleep diary: Evaluation of usability and user experience

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
690 Downloads (Pure)

Zoekresultaten