Subjective frequency analysis and the dynamics of masking

B.L. Cardozo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)371
TijdschriftInternational Audiology
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit