Subjective evaluation of de-interlacing techniques.

M. Zhao, G. Haan, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of SPIE, Image and Video Communications and Processing, January 2005
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit