Subject-specific bone loading estimation in the human distal radius

P. Christen, K. Ito, I. Knippels, R. Müller, G.H. Lenthe, van, B. Rietbergen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Subject-specific bone loading estimation in the human distal radius'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen