Subexponential time algorithms for finding small tree and path decompositions

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Subexponential time algorithms for finding small tree and path decompositions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen