Subexponential asymptotics of hybrid fluid and ruin models

A.P. Zwart, S.C. Borst, K.G. Debicki

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)500-517
TijdschriftThe Annals of Applied Probability
Volume15
Nummer van het tijdschrift1A
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit