Subepicardial fiber strain and stress as related to left ventricular pressure and volume

T. Delhaas, M.G.J. Arts, P.H.M. Bovendeerd, F.W. Prinzen, R.S. Reneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Subepicardial fiber strain and stress as related to left ventricular pressure and volume'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen