Sub-pixel accurate motion vector estimation and motion-compensated interpolation.

G. Haan, de (Uitvinder), E.B. Bellers (Uitvinder), R.J. Schutten (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS6639944
StatusGepubliceerd - 28 okt 2003

Citeer dit