Sub-pixel accurate motion vector estimation and motion-compensated.

G. Haan, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerEP1090502
StatusGepubliceerd - 11 apr. 2001

Citeer dit