Sub-picosecond electron and phonon dynamics in nickel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6823-6834
TijdschriftJournal of Physics : Condensed Matter
Volume17
Nummer van het tijdschrift43
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit