Sub-mm displacement measure via multi-band phase estimation in a photonics-based radar system

S. Pinna, S. Melo, E. Lazzeri, A. Bogoni, F. Scotti, F. Laghezza

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sub-mm displacement measure via multi-band phase estimation in a photonics-based radar system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen