Sub-Ångstrom magnetostrictive dilatations investigated with an optical interferometer

T. Kwaaitaal

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

371 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Hooge, F.N., Promotor
  • Poulis, J.A., Promotor
Datum van toekenning22 feb 1980
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit