Studying the effect of optimizing the image quality in saliency regions at the expense of background content

H. Alers, H. Liu, J.A. Redi, I.E.J. Heynderickx

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    13 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Studying the effect of optimizing the image quality in saliency regions at the expense of background content'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen