Studying divertor relevant plasmas in linear devices: experiments and transport code modelling

K. Jesko

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

298 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
  • Aix Marseille Universite
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • Gunn, J.P., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 jan 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-638-0203-1
StatusGepubliceerd - 10 jan 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit