Studying complex chemistries using PLASIMO's global model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Studying complex chemistries using PLASIMO's global model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie