Study on validity of visual performance and comfort test using Japanese characters

S. Fukuzumi, K. Ikeda, F.L. Nes, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-238
TijdschriftDisplays
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit