Study on the frictional properties of micro-magnet arrayed surface lubricated with ferrofluids

W. Huang, J. Wang, X. Wang, Harry J. van Leeuwen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)520-521
  Aantal pagina's2
  TijdschriftProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology
  Volume227
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1 mei 2013

  Citeer dit