Study on a possible future sport monitoring function in the EU

K. Breedveld, C. Gratton, R. Hoekman, J. Scheerder, J. Stege, J. Stubbe, S.B. Vos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAppendices Brussels: European Commission Directorate-General for Education & Culture
Subtitel Sport Unit
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit