Study of water-gas shift reaction on Mo2C/Mo catalytic coatings for application in microstructured fuel processors

E.V. Rebrov, S.A. Kuznetsov, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAIChE Spring Meeting
Plaats van productieUnited States, Orlando, FL
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit