Study of time cues in speech perception

J.F. Schouten, A. Cohen, J. Hart, 't

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)517
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1962
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit