Study of the morphology of organic ferroelectric diodes with combined scanning force and scanning transmission X-ray microscopy

L. Bernard, V. Khikhlovskyi, A. van Breemen, J.J. Michels, R. Janssen, M. Kemerink, G.H. Gelinck, N. Pilet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of the morphology of organic ferroelectric diodes with combined scanning force and scanning transmission X-ray microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen