Study of the minimum experiment length to identify linear dynamic systems: a variance based approach

J.F.M. Schoukens, S. Kolumban

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of the minimum experiment length to identify linear dynamic systems: a variance based approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen