Study of quantification methods in self-healing ceramics, polymers and concrete: a route towards standardization

Sandra S. Lucas, Max Von Tapavicza, Annette M. Schmidt, Jürgen Bertling, Anke Nellesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of quantification methods in self-healing ceramics, polymers and concrete: a route towards standardization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen