Study of extra wide coherent optical combs generated by a QW-based integrated passively mode-locked ring laser

V. Moskalenko, J. Koelemeij, K.A. Williams, E.A.J.M. Bente

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of extra wide coherent optical combs generated by a QW-based integrated passively mode-locked ring laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie