Studie dispersie met PEP : bestudering van dispersie in een gepakt katalysatorbed met Positron Emissie Profiling

P.A.G. van de Ven, A.V.G. Mangnus, L.J. IJzendoorn, van, B.G. Anderson, M.J.A. Voigt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)77-84
TijdschriftNevac Blad
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit