Student's vacation travel: a reference dependent model of airline fares preferences

A.B. Grigolon, A.D.A.M. Kemperman, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Student's vacation travel: a reference dependent model of airline fares preferences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen