Students’ perceptions of science teachers’ interpersonal behaviour in secondary schools: Development of a Turkish version of the Questionnaire on Teacher Interaction

S. Telli, P.J. Brok, den, J. Cakiroglu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  49 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Students’ perceptions of science teachers’ interpersonal behaviour in secondary schools: Development of a Turkish version of the Questionnaire on Teacher Interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology

  Arts and Humanities