Students' perceptions of career conversations with their teachers

K.M. Mittendorff, P.J. Brok, den, D. Beijaard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Students' perceptions of career conversations with their teachers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology