Structuring product innovation projects in engineer-to-order industries: a contingency perspective

A.A. Alblas, J. Veldman

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the 16th international Product Development Management Conference "Managing dualities in the innovation journey", June 7-9, 2009, Twente
    StatusGepubliceerd - 2009

    Citeer dit