Structures of supported metal clusters

B.C. Gates, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

A review with 23 refs. on the structure and catalytic activity of supported metal clusters.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)300-307
TijdschriftChemtech
Volume22
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structures of supported metal clusters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit