Structured expert evaluation method (SEEM), RUEMs:Review, report and refine usability evaluation methods

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel3rd COST294-MAUSE International Workshop
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit