Structure–activity relationships in the ammoxidation of ethylene in the absence of molecular oxygen over γ-Al2O3-supported molybdenum oxide catalysts

I. Peeters, A.W. Denier van der Gon, M.A. Reijme, P.J. Kooyman, A.M. Jong, de, J. Grondelle, van, H.H. Brongersma, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure–activity relationships in the ammoxidation of ethylene in the absence of molecular oxygen over γ-Al2O3-supported molybdenum oxide catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen