Structure-property modelling of low-alloyed TRIP steels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's2.3-
StatusGepubliceerd - 2006

Bibliografische nota

Building Bridges in Metallurgy : Proceedings of the NMIR Conference, 11-12 December 2006, Noordwijkerhout, The Netherlands (Abstracts and Poster Presentations)

Citeer dit