Structure of liquids composed of shifted dipole linear molecules

Santiago Lago, Silvia López-Vidal, Benito Garzón, José A. Mejías, Juan A. Anta, Sofía Calero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure of liquids composed of shifted dipole linear molecules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie