Structure of coal: product of the rapid pyrolysis of carbon

R.S. Deelder

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure of coal: product of the rapid pyrolysis of carbon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen