Structure in practical model error bounds

L.J.J.M. Ariaans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

333 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Backx, Ton, Promotor
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Weiland, Siep, Co-Promotor
Datum van toekenning26 feb. 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0240-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit