Structure-function scaling of bounded two-dimensional turbulence

W. Kramer, G.H. Keetels, H.J.H. Clercx, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure-function scaling of bounded two-dimensional turbulence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie