Structure formation in a DC-driven "barrier" discharge: stability analysis and numerical solutions

U. Ebert, I.R. Rafatov, D.D. Sijacic

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure formation in a DC-driven "barrier" discharge: stability analysis and numerical solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie