Structure- and potential-dependent cation effects on CO reduction at copper single-crystal electrodes

Elena Pérez-Gallent, Giulia Marcandalli, Marta Costa Figueiredo, Federico Calle-Vallejo (Corresponding author), Marc T.M. Koper (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

147 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure- and potential-dependent cation effects on CO reduction at copper single-crystal electrodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen