Structure and functional analysis of a bacterial adhesin sugar-binding domain

Tyler D.R. Vance, Shuaiqi Guo, Shayan Assaie-Ardakany, Brigid Conroy, Peter L. Davies (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure and functional analysis of a bacterial adhesin sugar-binding domain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen